Должники

СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ И ПЕНЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2022г.

ул/уч

Ф И О

чл. взносы

эл/энергия

пени

 

счетчики э/э

целевые взносы

   итого

 

 

 

 

 

 

подстанция

межевание

стор. дом

 

1/6

Иванкина Л. А.

 1350

583,00

 

 

4500

750

 

7183,07

1/8

Денисенко Г. М.

 900

 

 

 

4500

500

 

5900

1/12

Бунзин С. А.

900

 

 

 

4500

500

392

6292

1/14

Медведцина Е. В.

 

791.10

 

 

 

791.10

1/15

Заварзин В. М.

 

 

 

 

3000

500

 

3500

1/18

Шитиков А. Н.

900

 

 

 

4500

500

 

5900

1/20

Фролова Л. Ю.

 

 

 

 

4500

500

 

5000

1/21

Полянский Д. С.

6600

 

 

 

 

500

500

7600

1/22

Кунц А. В.

 

 

 

 

 

500

 

500

1/24

Шулепов А. Г.

 

 

 

 

4500

500

 

5000

1/28

Лайкова И. Я.

 

 

 

 

4500

500

 

5000

1/30

Сухобок Г. А.

1100

 

 

 

 

500

500

2100

1/31

Машкова О. А.

 

 

 

 

 

 

500

500

1/33

Дресвянникова Н.Н.

 

 

 

 

4500

1000

500

6000

1/38

Романов И. А.

1200

2021 г.

 

 

4500

1000

500

7200

1/39

Горохвадацкая А. С.

 

 

 

3500

 

3500

1/43

Филиппов А. И.

 

 

 

 

500

 

500

1/44

Маркина Н. Ф.

900

 

 

 

500

 

1400

ул/уч

Ф И О

садовода

чл. взносы

за 2021

эл/энергия

пени

 

счетчики

 э/эн

целевые взносы

   итого

 

 

 

 

 

 

подстанция

межевание

стор. дом

 

2/5

Еремкина Ю. В.

 

 

 

 

 

1000

 

1000

2/9

Пахомов В. В.

 

583,00

 

 

 

 

 

583,07

2/10

Корома Н. А.

 

 

 

 

 

500

500

1000

2/12

Рыжанкова О. П.

 

202,17

 

 

4500

1000

 

5702,17

2/15

Кирпич-ко Г. А.

 

 

 

4500

1000

 

5500

2/16

Гришков П. А.

 

 

4500

1000

 

5500

2/19

Головачев С. В.

 

 

 

 

4500

500

 

5000

2/22

Ефимов Д. Ю.

1800

 

 

 

4500

1000

1000

8300

2/25

Захаренко Л А

2021г.

 

 

4500

500

500

5500

2/28

Контарев Н. И.

 

 

 

 

500

500

1000

2/34

Вигель В. Д.

 

 

 

 

 

500

 

500

2/41

Денисов М. А.

 

 

 

 

4500

 

 

4500

2/46

Курицин А. Г.

6600

 

 

 

 

500

 

7100

ул/уч

Ф И О

садовода

чл. взносы

за 2021

эл/энергия

пени

 

счетчики

 э/эн

целевые взносы

   итого

 

 

 

 

 

 

подстанция

межевание

стор. дом

 

3/16

Вшивкова Н. О.

 

 

 

4500

500

 

5000

3/28

Павликов К. А.

900

 

 

 

500

500

1900

3/23

Смоляков Д. С.

 

 

 

4500

 

 

4500

3/37

Андреев А. Ю.

900

 

 

4500

500

 

5900

3/39

Кичигин С. С.

 

 

 

4500

1000

 

5500

3/45

Головин Г. Н.

900

 

 

4500

500

 

5900

3/46

Михеев И. В.

 

 

 

4500

 

 

4500

3/49

Адвокатова В. П.

 

 

 

4500

500

 

5000

ул/уч

Ф И О

садовода

чл. взносы

за 2021

эл/энергия

пени

 

счетчики

 э/эн

целевые взносы

   итого

 

 

 

 

 

 

подстанция

межевание

стор. дом

 

4/4

Головачев В. Ю.

 

 

 

3000

500

 

3500

4/9

Белкин А. П.

 

 

 

 

500

 

500

4/11

Зюзина Е. С.

 

 

 

4500

1000

 

5500

4/14

Плот-ова М. С.

900

 

 

4500

500

 

5900

4/15

Харри И. В.

900

 

 

4500

500

 

5900

4/16

Хорошилов О. В.

1800

 

 

4500

1000

 

7300

4/27

Фещенко Т. И.

6600

 

 

 

500

 

7100

4/43

Подлознов В. В.

 

 

 

 

500

 

500

4/45

Воротецкая Е. Г.

 

 

4650

 

 

 

4650

4/47

Куранчева О. А.

 

 

 

4500

1000

 

5500

ул/уч

Ф И О

садовода

чл. взносы

за 2021

эл/энергия

пени

 

счетчики

 э/эн

целевые взносы

   итого

 

 

подстанция

межевание

стор. дом 

5/5

Солодов В.А.

 

4500

4500

5/11

Ломакина Н. В.

6600

 

 

 

500

 

7100

5/6

Певина Е. А.

 

 

 

4500

 

 

4500

5/14

Клим-ова Н. Г.

 

 

 

4500

 

 

4500

5/22

Болотин Д.С.

 5019,60

5019,60

5/26

Белоб-ов А. А.

 

 

4500

500

 

5000

5/30

Маликова И. Л.

 

 

 

4500

 

4500

5/37

Гречкосей С. М.

 

 

 

4500

500

 

5000

5/42

Филиппов В. В.

3200

 

 

 

1000

 

4200

5/43

Стрюк И. А.

 

 

 

 

500

 

500

5/44

Спирид-ва Н. А.

6600

 

 

 

500

 

7100

5/47

Чудаков А. А.

6600

 

 

4500

500

 

11600

5/49

Бут Гусаим

900

269,56

 

 

4500

500

 

6169,56

ул/уч

Ф И О

садовода

чл. взносы

за 2021

эл/энергия

пени

 

счетчики

 э/эн

целевые взносы

   итого

 

 

 

 

подстанция

межевание

стор. дом 

6/2

Луковский Г.В.

4500

1000

5500

6/5

Глыбин Б. П.

 

 

 

 

 

1000

 

1000

6/12

Васильева Л. И.

 

 

 

 

4500

1000

 

5500

6/15

Мищенко В. В.

6600

 

 

 

 

500

500

7600

6/16

Теленчиков Р. А.

900

 

 

 

4500

500

 

5900

6/20

Щеголев Л. В.

900

 

 

 

4500

500

 

5900

6/18

Жеманская Л. Ю.

 

 

 

 

 

 

500

500

6/23

Кондр-ев Е. Ю.

900

 

 

 

 

500

 

1400

6/27

Бибешев Е. Е.

 

715,00

 

 

 

 

 

715,00

6/29

Запрягаева А. П.

6600

 

 

 

 

500

500

7600

6/31

Носырева И. Ю.

 

336,95

 

 

 

 

336,95

6/34

Инютин А. А.

 

 

 

 

 

500

 

500

6/35

Волих-ова Д. А.

 

 

4500

1000

 

5500

6/49

Животягин В. С.

900

 

 

 

4500

500

5900

ул/уч

Ф И О

садовода

чл. взносы

за 2021

эл/энергия

пени

 

счетчики

 э/эн

целевые взносы

   итого

подстанция

межевание

стор. дом

7/1

Нечкина О. Ю.

4500

1000

5500

7/8

Лукьянов С. М.

1200

 

7650

4500

1000

 

14350

7/9

Фотина И. Ю.

 

 

 

 

1000

 

1000

7/12

Петров А. А.

5100\6000

814,54

 

4650

4500

1000

 

22064,54

7/16

Красн-ва Т. Н.

6600

2021г.

 

 

3000

500

 

10100

7/23

Рудаков И. А.

 

 

 

 

500

 

500

7/25

Куземцева Н. М.

 

272,49

 

 

3000

500

 

3772,49

7/27

Чумова М. Н.

 

 

 

4500

500

500

5500

7/29

Никитин С. Ю.

900

 

 

 

500

 

1400

7/31

Булат Р. В.

900

 

 

8000

500

500

9900

7/32

Расч-ва Р. И.

6600

 

 

 

500

500

7600

7/33

Анкин В. Т.

900

 

 

4500

500

 

5900

7/35

Маркова И. В.

3600

 

 

 

 

 

3600

7/45

Панарина Н. А.

 

 

 

1500

500

2000

7/48

Огнева Н. М.

900

 

 

 

500

 

1400

7/50

Китаева А. А.

6600

2021г.

 

 

4500

500

500

12100

ул/уч

Ф И О

садовода

чл. взносы

за 2021

эл/энергия

пени

 

счетчики

 э/эн

целевые взносы

   итого

подстанция

межевание

стор. дом

8/4

Берсенев И. В.

 

 

 

 

 

500

500

8/11

Павлюкова Е. Ф.

 

 

 

4500

2000

 

6500

8/12

Кононевич Т. В.

 

 

 

4500

500

 

5000

8/14

Сафронова Т. А.

 

 

 

 

500

 

500

8/16

Лысенко Г. Ф.

 

2021г.

 

 

4500

500

 

5000

8/22

Маркович Д. В.

12000

 

 

 

1000

 

13000

8/27

Криворотов Р.М.

15300

 

 

 

15300

8/38

Рябкина Т. П.

13200

 

1000 500

14700

8/43

Кудрин К. В.

900

3935

4500

750 500

10585

8/44

Асвалов А. С. 

900

500

1400

8/48

Панарин О. А. 1800 4500 1000 7300

ул/уч

Ф И О

садовода

чл. взносы

за 2021

эл/энергия

пени

 

счетчики

 э/эн

целевые взносы

  итого

 

 

 

 

 

 

подстанция

межевание

стор. дом

 

9/3

Объедкова М. П.

 

 

3000

500

 

3500

9/10

Котикова Н. А.

 

 

4500

4500

9/19

Богданова С. Н.

 

 

 

 

500

 

500

9/22

Шульский А. И.

2021г.

 

 

500

500

1000

9/26

Семенов К. П.

1800

 

 

4500

1000

 

7300

9/27

Петрова А. Ю.

6600

9500

500

500

9/30

Стрель-ва Н. В.

 

 

 

 

1000

 

1000

9/29

Мохирев А. А.

 

 

 

 

500

500

1000

9/35

Дятчин И. С.

 

 

 

500

500

9/40

Комарова Е. Н.

 

 

 

 

500

 

500

9/41

Мурашев А. А.

 

137,71 

 

 

4500

500

 

5137,71

9/48

Лебедева Л. В.

 

 

 

500

500

1000

ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ НЕУПЛАТА ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ, ВЗНОСАМ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, А ТАКЖЕ НЕУПЛАТА ЗА УСТАНОВЛЕННЫЙ ЭЛ. СЧЕТЧИК, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКЛЮЧЕНИЮ УЧАСТКА ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ!

^ Наверх